Do web sajta za samo 250 KM
No matching records!
Kako do članstva?

[ nazad ]

Antika

U delti Neretve, helenizirano ilirsko pleme Daorsa širilo je grcki uticaj. Njihov glavni grad Daorson na Ošanicima kod Stoca predstavlja danas najznacajniji kulturni centar staroga vijeka u BiH. Tu se osobito istice megalitski zid podignut krajem 4. vijeka p.n.e., a sastavljen od velikih trapezastih blokova kamena. Razorili su ga Rimljani u 1. vijeku p.n.e. koji se tada ucvršcuju u ovim krajevima.

Krstionica ispred ranokršcanske bazilike u Drinovcima (Grude) iz 3. vijeka.U Bosni i Hercegovini Rimljani su izgradili više manjih hramova dekoriranih reljefima. Kompleks stepenastog svetišta u Gradcu pored Posušja iz 184. g. je imao mramorni hram posvecen nedavno preminulom caru Marku Aureliju. Na mnogim reljefima osjeti se naturalizam domacih umjetnika, a na mozaicima helenisticki uticaj, posebno na onima pronadenim u vilama blizu Stoca (druga polovina 3. vijeka.). Kasnorimska umjetnost u BiH je obilježena gradnjom vila, kršcanskih mauzoleja, bazilika i oratorija kao: Mauzolej u Šipovu blizu Jajca i Vila Mogorjelo blizu Capljine (rani 4. vijek). Skulpture koje smo nasijedili su: Helenisticki reljef Minerve, Jupitera i genija zaštitnika iz Šipova (2. vijek) i ekstremno barbarski stiliziran reljef Cetiri prijatelja iz Zenice (kraj 4. vijeka).

[ nazad ]

No matching records!

Grupa trenutno nema aktivnih članova
Prva tri mjeseca rada portala artStock.ba smatraju se beta (testnim) periodom. Za to vrijeme portal će biti potpuno operativan i redovno dograđivan.

Home | Najave izložbi | Art galerije | Istorija umjetnosti u BiH | Reklamiranje i usluge | Kontakti
Slikari | Kipari | Grafičari | Dizajneri | Nakit | Kako do članstva? | swap to english

Copyright © 2008-2009 artStock.ba - All rights reserved
design and development
DWS and DSD Nov 2008