Do web sajta za samo 250 KM
No matching records!
Kako do članstva?
[ nazad ]

Otomanski period

U 15. i 16. vijeku cijela je BiH bila pod turskom vlašcu koja je gotovo potpuno zatomila uticaje renesanse i baroka (osim u bibliotekama u osamljenim franjevackim samostanima u Visokom, Kreševu, Fojnici, Kraljevoj Sutjesci itd.), ali zato je pogodovala razvoju islamske umjetnosti u tim krajevima. Tacnije, sve od 15. do 19. vijeka na prostoru BiH koegzistiraju tri umjetnicke tradicije: renesansno-katolicka, bizantsko-pravoslavna (prepisivanje i iluminiranje Evandelja i rukopisa, kao i slikanje ikona) i najjaca - islamsko - turska.
Tursko osvajanje BiH godilo je urbanom životu i u relativno kratkom vremenu, Osmanlije obogacene Arapskim i Bizantskim iskustvima, izgradili su toliko da se može mjeriti samo sa graditeljstvom u dalmatinskim gradovima od 12. do 16. vijeka (npr. samo u Foci je u 16. vijeku izgradeno 17 džamija, 29 javnih cesmi, 6 hamama (javna kupatila), 13 hanova (prenocišta) i karavansaraja).

Most Mehmed paše Sokolovica u Višegradu, 16. vijek, UNESCOva svjetska baština.Sarajevo je primjer neplanskog otvorenog grada gdje su najvažnije gradevine javnih funkcija, zanata i trgovina koncentrirane oko jedne nepravilne ulice – caršije (perz. cahar-su = cetiri strane, u Sarajevu znana kao Bašcaršija iz 15. vijeka sa 50 vrsta zanata). Najpoznatiji primjer otomanske arhitekture u BiH je upravo u Sarajevu: Gazi Husrev-begova džamija, poznata kao Begova džamija. Osnovana je na bizantskoj crkvi - centralna kvadratna unutrašnjost nadsvodena je kupolom koja pociva na tamburu, a ispred ulaza je trijem sa još pet manjih kupola, dvije srednje sa obje strane i polu-kupolom straga, no islamski su munara i šedrvan (vodoskok) u avliji, kao i unutrašnjost koja je potpuno ispunjena bogatom zidnom ornamentikom i kaligrafijom.

Još jedan od vrhunaca islamske arhitekture je most majstora Hajredina u Mostaru (tzv. Stari most), podignut 1567. Luk preko Neretve raspona 29 m, na najvišoj tacki, visine 19,5 m, se lagano prelama stvarajuci utisak da je još viši i krhkiji, kao goticke gradevine. Most je bio važan u islamskoj arhitekturi, ne samo što traži veliku inventivnost graditelja, nego zbog simbolicnog znacenja posrednika izmedu neba i zemlje.

U islamskoj arhitekturi kamen je redovito namijenjen sakralnim, obrambenim i javnim gradevinama, dok su se privatne kuce gradile od cerpica ili drveta. Ceste kanatne konstrukcije gornjih katova omogucile su da se veliki dijelovi zida otvore velikim prozorima, otvarajuci se u pejzaž. Uticaj ove arhitekture osjecat ce se i duboko poslije sredine 17. vijeka kada pocinje opadanje moci Osmanlija na ovim prostorima.

[ nazad ]

 

 

No matching records!

Grupa trenutno nema aktivnih članova
Prva tri mjeseca rada portala artStock.ba smatraju se beta (testnim) periodom. Za to vrijeme portal će biti potpuno operativan i redovno dograđivan.

Home | Najave izložbi | Art galerije | Istorija umjetnosti u BiH | Reklamiranje i usluge | Kontakti
Slikari | Kipari | Grafičari | Dizajneri | Nakit | Kako do članstva? | swap to english

Copyright © 2008-2009 artStock.ba - All rights reserved
design and development
DWS and DSD Nov 2008