Do web sajta za samo 250 KM
No matching records!
Kako do članstva?

[ nazad ]

SFRJ

Nakon II svjetskog rata, još 1945. god. osniva se ULUBiH, Državna škola za slikarstvo i Umjetnicka galerija u Sarajevu. Novi umjetnici traže izraz kroz teme NOB-a, revolucije i izgradnje. Npr. Ismet Mujezinovic i njegove ekspresionisticke figuracije Bitke na Sutjesci, ili fantasticne, skoro apstraktne grafike Branka Šotre. Arhitektura je poslije rata bila pod direktnim uticajem socijalistickog realizma, ali ni u jednom slucaju ne dostiže se monumentalnost izvornika.

Pedesetih godina, bojažljivo i sporo, zapocinje transformacija bosanskohercegovacke umjetnosti kroz plošnost, dekorativnost i geometricnost prema apstrakciji. U tome je prednjacio kipar Mirko Ostoja koji vec 1958. koristi autogeno zavarivanje umjesto klasicnog modeliranja. I sama država pokazuje više razumijevanja za modernu umjetnost sponzorirajuci najvece primjere apstraktnih spomenika kao što su oni posveceni NOB-u na Sutjesci, Kozari, Makljenu (Boško Kucanski) itd. Mladi arhitekti, okupljeni oko prof. Juraja Neidhardta pokušavaju dokazati veze savremene arhitekture u BiH sa tradicijom i prirodnom okolinom.

Mnogi arhitekti 60tih godina potpuno napuštaju tradiciju i stvaraju velika djela svjetskog funkcionalizma: Telekomunikacije u Addis Abebi Ivana Štrausa i Halida Muhasilovica, ili kulturno-sportski centar Skenderija u Sarajevu (Živorad Jankovic, H. Muhasilovic i O. Malkin).
Sedamdesetih godina javlja se likovni izraz koji se oslanja na kulturu i tradiciju stare Bosne kao u grafikama Dževada Hoze. Nadalje, u slikarstvu nastaje moderan jezik znakova i simbola baziran na Islamskoj ornamentalnoj tradiciji kod slikara kao što su: Mehmed Zaimovic, Seid Hasanefendic i Mersad Berber.

Nasuprot tome, ekspresionisticka figuracija Ismara Mujezinovica pociva na postupcima filmske montaže i foto-optike, a Braco Dimitrijevic se bavi konceptualnom umjetnošcu, no vecinom izvan BiH.
Arhitektonski regionalizam 70tih se odražava u zgradama kao što su robna kuca Razvitak u Mostaru (1970., A. Paljaga) ili Robna kuca u Jajcu (1976., R. Jadric, Dž. Karic i N. Kurto). Dok se funkcionalizam još prepoznaje u višestruko nagradivanom Teatar u Zenici (1977., J. Finci i Zlatko Ugljen), u hotelu Ruža u Mostaru (1979., Z. Ugljen) i u Sportskoj dvorani Gripe u Splitu (1980., Ž. Jankovic i S. Rozic).

[ nazad ]


No matching records!

Grupa trenutno nema aktivnih članova
Prva tri mjeseca rada portala artStock.ba smatraju se beta (testnim) periodom. Za to vrijeme portal će biti potpuno operativan i redovno dograđivan.

Home | Najave izložbi | Art galerije | Istorija umjetnosti u BiH | Reklamiranje i usluge | Kontakti
Slikari | Kipari | Grafičari | Dizajneri | Nakit | Kako do članstva? | swap to english

Copyright © 2008-2009 artStock.ba - All rights reserved
design and development
DWS and DSD Nov 2008